QTS Acquires Netherlands-based Data Center Management Company Zentrys

Multi-tenant datacenters (colocatie)

Datacenters staan aan de basis van de digitale wereld. Of het nu gaat om cloudoplossingen voor bedrijven of het bingewatchen van een serie op Netflix: iedereen maakt bewust of onbewust gebruik van datacenters. Ons dagelijks leven is daarmee afhankelijk van het goed functioneren van datacenters. De optimale mix van kennis, efficiëntie en innovatie is daarom van levensbelang voor een goed datacenter. Zentrys begrijpt dat als geen ander.

Het team van Zentrys heeft gezamenlijk ruim 200 jaar ervaring in het bouwen en operationeel houden van datacenters voor colocatie-aanbieders. Doordat verschillende specialismen (Stroom, Koeling, Bouwkunde, Beveiliging, Building management en Kwaliteitsmanagement) zijn gebundeld in het team, kan Zentrys vrijwel alle oplossingen zelfstandig leveren, van design tot operatie.

Naast nieuwbouw legt Zentrys zich toe op de snel groeiende vraag naar zogenaamde ‘refreshs’, of wel de vernieuwing van bestaande datacenters (veelal 10+ jaar). Dankzij uitgebreide ervaring op dit terrein is Zentrys in staat om snel efficiënte oplossingen te realiseren in live-omgevingen.

Hybrid / Hyperscale datacenters

Een ander specialisme van Zentrys zijn de hyperscale datacenters. Deze zijn doorgaans ontworpen voor één klant en hebben een gestandaardiseerd ontwerp. Bij onze hyperscale klanten staat het zo betrouwbaar en efficiënt mogelijk inrichten van datacenters voorop. Door de omvang van deze datacenters is het aantal benodigde en te installeren componenten groot, maar de diversiteit daarin klein. De korte lijnen met de eindklant (vaak ook eigenaar van het datacenter) geven de operatie een andere dimensie.

Enterprise datacenters

Enterprises zijn vaak zoekende in hun datacenterstrategie. Zowel technische overwegingen (vervangingen, operations eigendom, sale leaseback) als de virtuele strategie (cloud, managed hosting, on premise) spelen daarin een belangrijke rol. Zentrys biedt technische ondersteuning door operationele werkzaamheden uit handen te nemen en projecten uit te voeren.

Datacenters voor de publieke sector

Overheden, zorginstellingen en onderwijsinstellingen hebben om hen moverende redenen eigen datacenters of rekencentra. Door de wijzigende vereisten vanuit producenten en regelgeving rondom beveiliging, privacy, vermogens en koelcapaciteit is het datacenter aan verandering onderhevig. Zentrys werkt nauw samen met diverse publieke partners voor het behoud (operations), wijziging en nieuwbouw van hun datacenter portefeuille.